Wiedza

Rentowność firmy – 5 błędów właścicieli w zarządzaniu finansami

Aby firma działała skutecznie i przynosiła nam zadowalające zyski, musi być rentowna. Należy więc systematycznie sprawdzać, czy środki, które wkładamy w jej funkcjonowanie, są współmierne do osiąganego efektu. Co może zakłócać drogę do rentowności? Poniżej zestawienie pięciu najczęstszych błędów właścicieli wraz z radami, jak ich uniknąć.

1.Brak bieżącego rozliczania wypłat właścicieli

Ten problem dotyczy szczególnie osób fizycznych, prowadzących działalność w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Kiedy takie rozliczenia nie są prowadzone systematycznie, nierzadko na koniec roku rodzi to spory problem. Ciężko jest bowiem rozdzielić, która część pieniędzy została wzięta na cele związane z prowadzeniem firmy, a która powinna być traktowana jako typowe wypłaty zysków..

RADA: Naszym klientom zawsze zalecamy, aby zadbali o ten aspekt. Warto, żeby właściciel regularnie i wyraźnie oddzielał pieniądze przeznaczane na cele prywatne. Dzięki temu wprowadzimy porządek w dokumentach księgowych i unikniemy niepotrzebnej straty czasu.

2. Koncentracja na wzroście skali działania z pominięciem bieżącej rentowności

Niektórzy przedsiębiorcy, w nadziei na wzrost przyszłych zysków, budują potencjał i zwiększają koszty stałe, nie dbając o rentowność w obecnym okresie. Wynika to z przekonania, że wyższa sprzedaż pozwoli im w przyszłości odrobić straty.

RADA: Firma nie powinna doprowadzać do sytuacji „bycia pod kreską”, ale jeśli już zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi mocno kontrolować swoje działania. Jednak co do zasady – zawsze lepiej jest najpierw zarobić na rozwój i dopiero z wygenerowanej bazy zysków inwestować pieniądze w potencjał i dalszą rozbudowę. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że oczekiwane rezultaty nigdy nie nadejdą, a firma pozostanie z pulą strat. To zaś prosta droga do utraty płynności finansowej, a nawet upadku działalności.

3. Niechęć do podnoszenia cen dla swoich klientów

Jest to widoczne w sytuacji, gdy firma na 100% wykorzystuje moce produkcyjne, ale nie notuje zysków, ponieważ ustaliła zbyt małą marżę na produkty lub usługi. Wpada wtedy w błędne koło – pracownicy są zarobieni po uszy, a efektów brak.

RADA: W większości przypadków wystarczy zwiększyć cenę o 5-10%. Dzięki temu nie tylko wzrasta nam rentowność na poszczególnych klientach, ale także mówiąc wprost, pozbywamy się tych, którzy przynosili biznesowi jedynie straty. Wielokrotnie obserwowaliśmy sytuację, gdy po niewielkim podniesieniu cen przedsiębiorstwo notowało spadek obrotów, by za chwilę zaliczyć dużą poprawę rentowności i wzrost zysku operacyjnego.

4. Utrzymywanie deficytowych produktów lub klientów

To znaczy strach przed wycofaniem się z obszarów, które są nierentowne. Wynika to zazwyczaj z dwóch powodów: obawy przed rezygnacją z części przychodów firmy lub nieświadomości wynikającej z braku wyliczeń, na których produktach, usługach lub klientach zarabiamy, a na których tracimy.

RADA: Przy każdej analizie rentowności grup produktowych lub klientów trzeba się zastanowić, czy zastosowaliśmy właściwy klucz podziału kosztów ogólnych.

5. Bazowanie na tzw. papierowych zyskach

To znaczy traktowanie jako przychodu należności od klientów, co do których nie jesteśmy pewni, czy zostaną uregulowane. Taka sytuacja prowadzi do tego, że co prawda na papierze wykazujemy zyski, ale w rzeczywistości nie posiadamy pieniędzy na koncie.

RADA: Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, powinniśmy odjąć takie należności od swojego przychodu. W momencie kiedy nie zostaną one spłacone, będą stanowiły naszą stratę – to znaczy możemy odpisać je od zysku.

***
Oczywiście, przedstawione przez nas błędy nie wyczerpują wszystkich przyczyn, przez które właściciele mogą mieć trudność z utrzymaniem rentowności swojego biznesu. Jednak przyjrzenie się tym podstawowym aspektom stanowi dobry początek do wprowadzenia pozytywnych zmian.

A jeśli chcesz dokonać profesjonalnej analizy rentowności firmy, chętnie służymy pomocą. Zadzwoń lub napisz, z czym masz problem, a my zajmiemy się resztą.

Menu