Wiedza

Ile kosztuje założenie i prowadzenie firmy?

Własna firma – w niektórych osobach hasło to budzi lęk, dla innych jest spełnieniem marzeń. Załóżmy, że decyzja została podjęta, pomysł na własny biznes już jest, nazwa została wybrana, cele określone. Co dalej? Co należałoby uwzględnić? Ile tak naprawdę kosztuje własna firma?

Rejestracja nowej firmy

Najtańszymi opcjami w rejestracji są: jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna (rejestracja odbywa się w bezpłatnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG).

W przypadku spółek handlowych uzyskuje się wpis do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego, który kosztuje 600 zł (500 zł opłaty sądowej [przy rejestracji przez Internet 250 zł] i 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Do tego należy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych (bowiem zakładając spółkę podpisuje się umowę cywilnoprawną lub akt notarialny), w wysokości 0,5% od wkładu wniesionego do spółki. Jeśli podpisany zostanie akt notarialny, do opłat należy doliczyć wynagrodzenie notariusza oraz taksę notarialną.

Firma została założona. Z jakimi kosztami przyjdzie nam się teraz zmierzyć?

Pierwszym dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy są opłaty administracyjne i skarbowe: podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, niekiedy wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Opłaty administracyjne i skarbowe

– podatek dochodowy – dochód to przychód (czyli to, co zarobiła firma w trakcie swojej działalności) pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu (czyli środki, które firma wydała, żeby osiągnąć przychód). W zależności od formy prawnej prowadzonego biznesu do wyboru są cztery formy opodatkowania: podatek PIT (rozliczają się nim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne i spółki osobowe), podatek CIT (spółki z o.o., spółki akcyjne), RPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (osoby fizyczne i niektóre spółki osobowe), karta podatkowa (dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikom spółki cywilnej).

– podatek VAT – podstawowa stawka wynosi 23%. Oprócz niej w Polsce niektóre towary i usługi objęte są stawkami: 8%, 7%, 5% oraz 0%.

– ZUS – czyli składki na ubezpieczenie społeczne, wśród których wyróżniamy: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Dodatkowo przedsiębiorca może opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Pełna składka ZUS w 2019 roku wynosi 1246,92 zł (z nieobowiązkową składką chorobową 1316,97 zł). Warto pamiętać o tym, że osoby rozpoczynające działalność mogą skorzystać z tzw. ulgi na start przez 6 miesięcy (opłacając tylko składkę zdrowotną – 342,32 zł), a następnie preferencyjnego, obniżonego ZUS przez 24 miesiące (w 2019 wynosi on 555,89 zł z nieobowiązkową składką chorobową, bez niej 539,35 zł).

– dodatkowe opłaty: PFRON (gdy firma zatrudnia powyżej 25 pracowników i nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji 6% liczby pracowników niepełnosprawnych, musi co miesiąc dokonywać wpłaty na rzecz PFRON. Wysokość takiej opłaty to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem wymaganych 6% osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem tychże osób).

– w zależności od branży, w której działa firma, mogą pojawić się dodatkowe opłaty – np. koszty zaświadczeń i pozwoleń, licencji, itp.

Dodatkowe koszty

Kolejne wydatki związane są z bieżącą działalnością. Zaliczymy tutaj np. koszt wynajmu i wyposażenia biura, zakup urządzeń i programów, zakup lub leasing auta, materiały reklamowe, promocja, utrzymanie domeny, szkolenia zawodowe, dostęp do informacji, koszty bankowe, ubezpieczenie itp. – wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Pracownicy

Jeśli firma będzie się rozwijać – pojawi się konieczność zatrudnienia pracownika. Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wówczas minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 2250 złotych. Ale to nie wszystko, bowiem do tejże kwoty należy doliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Łącznie zatem będzie to kwota nieco ponad 2700 złotych. Jeśli zdecydujesz się na umowę zlecenie, obowiązywać Cię będzie minimalna stawka godzinowa, którą należy zapłacić zleceniobiorcy – w 2019 roku wynosi ona 14,70 brutto za godzinę. Jeśli nie zatrudnisz studenta do 26 roku życia, wówczas również odprowadzić należy składki na ubezpieczenie społeczne. Podpisać można również umowę o dzieło, która zwolniona jest z obowiązkowych składek, jednak jej przedmiot musi być ściśle określony i spełniać wymogi dla tego typu umowy.

Księgowość

Kolejnym ważnym aspektem z punktu widzenia prowadzenia działalności jest jej rozliczanie. Gdy stoimy przed tym ważnym wyborem należy zastanowić się, czy księgowością chcemy zająć się sami, czy też zlecimy to komuś innemu. Samodzielne księgowanie ma z pewnością jedną dużą zaletę – nie niesie za sobą kosztów, jednak, jeśli nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, pojawia się ogromne ryzyko błędów. Możemy nawiązać współpracę z biurem rachunkowym, które przejmie od nas wszelkie obowiązki związane z rozliczaniem działalności. Mamy pewność, że naszymi księgami zajmą się profesjonaliści, którzy służyć będą swoją radą i doświadczeniem. Warto wybrać taką firmę księgową, która oprócz rozliczania działalności, zajmuje się innymi dziedzinami – wówczas będzie mogła obsługiwać naszą firmę kompleksowo. Biuro rachunkowe Białystok – Grupa Doradcza Compertus – oferuje swoim klientom oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych także szereg usług dodatkowych – doradztwo podatkowe, strategiczne, sprzedażowe, zarządzanie finansami, zarządzanie przedsiębiorstwem, ubezpieczenia, dotacje dla firm, finansowanie działalności, itd. Dla podmiotów nowo założonych oferujemy pakiet na start – oprócz prowadzenia księgowości zapewnimy wsparcie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, przygotujemy analizy opłacalności biznesu, wskażemy kierunek, w którym powinna podążać firma. Trzecią możliwością, jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych, jest zatrudnienie księgowego na etacie w firmie. To duży komfort, jednak też dodatkowy pracownik, któremu trzeba wypłacać wynagrodzenie i dla małego przedsiębiorcy może okazać się zdecydowanie za dużym kosztem.

Podsumowując – założenie firmy to ambitny projekt, który może dać nam ogromną satysfakcję. Już od początku należy jednak liczyć się z kosztami, które są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności. Warto zatem przemyśleć wszystkie za i przeciw, stworzyć odpowiedni plan działania i rozpocząć przemyślaną pracę.
Menu