Wiedza

Dyrektor finansowy na godziny – kiedy warto go zatrudnić?

Zatrudnienie CFO w ramach etatu jest dla większości niewielkich i średnich biznesów nieosiągalne – z reguły decydują się na to tylko duzi gracze. Właściciele mniejszych firm nie muszą być jednak zdani sami na siebie. Mogą skorzystać z usług dyrektora finansowego na godziny, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem, niezbędnym do rozwoju przedsiębiorstwa. A to wszystko przy nieporównywalnie niższych kosztach.

W życiu wielu przedsiębiorców, którzy rozwijali się wcześniej ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przychodzi chwila, kiedy podstawowe rozwiązania to za mało. Skala obowiązków związana z zarządzaniem finansami staje się bowiem zbyt duża dla samego właściciela, a księgowa nie jest w stanie podołać tematom związanym z controllingiem finansowym.

W przypadku średnich i dużych biznesów podobny problem pojawia się w sytuacji, gdy firma notuje większe obroty, ale mniejszy zysk, a nawet zaczyna przynosić straty. Ich szefowie zaczynają zastanawiać się więc, gdzie popełniają błąd i w jaki sposób mogą poprawić słabe wyniki finansowe.

W głowach obu tych grup kiełkuje wtedy myśl – przydałaby nam się osoba, która ogarnie finanse firmy od A do Z. Jest jednak jedno „ale”. Jak to zrobić bez tworzenia dodatkowego etatu?

I wtedy do akcji wkracza dyrektor finansowy na godziny.

Kim jest dyrektor finansowy na godziny?

CFO na godziny to osoba, która pracuje nad poprawą rentowności firmy, podnosi jej produktywność i podwyższa jakość zarządzania. Co ważne, jest to specjalista z zewnątrz, zatrudniony wyłącznie do jasno określonych zadań.

Zwykle na takie rozwiązanie decydują się podmioty osiągające obroty powyżej 100 tys. zł. Poziom opłat za usługi dyrektora finansowego na godziny dostosowany jest do skali działalności klientów – jego praca ma przecież generować dodatkowe zyski, a nie pogarszać wynik finansowy.

Jest to możliwe dzięki temu, że małe firmy mają stosunkowo niewiele dokumentów, co w prosty sposób przekłada się na mniejszą pracochłonność. U dużych klientów z kolei specjalizacja, doświadczenie i sprawne narzędzia powodują, że współpraca z CFO jest bardziej efektywna niż zatrudnianie go na etacie.

W wielu sytuacjach bywa również tak, że przedsiębiorstwa nie potrzebują ciągłego wsparcia dyrektora finansowego na godziny. Ekspert opracowuje wtedy procedury i wdraża system controllingowy, nad którymi pieczę przejmują potem inne osoby w firmie. Można to porównać do tworzenia „instrukcji obsługi finansów” – podręcznika pomagającego rozwijać biznes przy utrzymaniu jego rentowności.

W czym CFO na godziny może pomóc?

Dyrektor finansowy na godziny dba o trzy podstawowe płaszczyzny finansów każdej firmy:

  1. Rentowność – szacuje, czy środki, które wkładamy w osiągnięcie danego efektu, przynoszą współmierne zyski.
  2. Płynność – sprawdza, czy firma jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania.
  3. Strukturę finansowania majątku – dobiera optymalne narzędzia finansowania, aby zapewnić bezpieczeństwo majątku właścicieli oraz optymalną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.

Dzięki analizie danych historycznych ekspert tworzy model przyszłości finansowej firmy, pokazuje aspekty do usprawnień oraz z wyprzedzeniem przewiduje zagrożenia w tym obszarze obszarze.

Korzyści z profesjonalnego zarządzania finansami biznesu są ogromne. To między innymi:

  • wzrost produktywności
  • racjonalne planowanie przyszłości firmy oraz jej rozwoju
  • większe zyski
  • wzrost bezpieczeństwa prowadzonego biznesu
  • możliwość skoncentrowania się na innych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa

Brzmi całkiem nieźle, prawda? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy CFO na godziny to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Porozmawiamy, co możemy zrobić, aby Twój biznes rozwinął skrzydła.

Menu