Szkolenia dla przedsiębiorstw

Przeszkolimy Twoich pracowników

Nasze szkolenia są skuteczne, ponieważ opierają się na rzeczywistych potrzebach Klienta. Zamiast szkoleń otwartych organizujemy takie, które podejmują zagadnienia interesujące konkretnych Klientów i spełniające wymagania branży.

W praktyce cała procedura przygotowania szkolenia rozpoczyna się w momencie, w którym Klient zgłasza nam konkretne zapotrzebowanie. My dopasowujemy wykwalifikowanego, doświadczonego trenera, z którym opracowujemy plan szkolenia, formę i przebieg zajęć, zapewniamy pomoce ćwiczeniowe i niezbędne materiały.

Szkolenia odbywają się na ogół w siedzibie Klienta i mają przyjazną dla odbiorców formułę praktycznych warsztatów, w czasie których przekazywana jest aktualna, merytoryczna wiedza z danej dziedziny. Dokładamy wszelkich starań, by całość wpisywała się w najnowsze trendy rozwoju danej branży.

Zakres szkoleń jest bardzo szeroki. Do tej pory zorganizowaliśmy szkolenia marketingu i reklamy, komunikacji, zarządzania, a także z branży samochodowej i kosmetycznej, medycyny estetycznej i wiele innych. Jest to odpowiedź na potrzeby zróżnicowanego grona naszych Klientów.

Istotną z punktu widzenia odbiorców szkoleń kwestią jest to, że na oferowane przez nas usługi mogą otrzymać do 80% dofinansowania! Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Uczestnicy szkolenia – po jego zakończeniu – otrzymują certyfikat, który potwierdza nabycie określonych umiejętności i opanowanie zdobytej wiedzy. Nasza działalność szkoleniowa opiera się na Standardzie SUS 2.0 i spełnia najwyższe wymagania, czego potwierdzeniem jest przyznany nam certyfikat DEKRA.

Menu